מחלקות > מחלקת ערגול קשתות ,פנורמי ופחים

 ראש מחלקה : אחמד ג'בארין                                                                                                                                                                          
מחלקה א' : ערגול קשתות ופנורמי
שנת פעילות : 2007
מכונת ערגול COMAC 305 האיטלקית  
   
מחלקה ב' : ערגול פחים עד עובי 4 מ"מ , אורך 2500 מ"מ
שנת פעילות : 2014
מכונת ערגול MA823 הגרמנית.